Prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Należności wspólnoty mieszkaniowej a postępowanie komornicze

Ustawa o własności lokali nakłada na każdego członka wspólnoty mieszkaniowej obowiązek pokrywania kosztów zarządu i utrzymania wspólnych części nieruchomości. W sytuacji, gdy właściciel lokalu zalega z opłatami, niezbędne jest wyegzekwowanie spłaty, poprzez zajęcie egzekucyjne. Sprawne i efektywne postępowanie egzekucyjne należności bardzo często stanowi konieczność, aby wspólnota funkcjonowała prawidłowo. Brak płynności finansowej znacząco wpływa na planowane inwestycje czy przewidziane w harmonogramie remonty.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby właściciele uregulowali zaległe opłaty. Jeśli we wskazanym okresie wspólnota mieszkaniowa nie podejmie odpowiednich kroków, aby wszczęto postępowanie komornicze i nastąpiła egzekucja należności, roszczenie może się przedawnić, a dłużnik będzie mógł odmówić spełnienia świadczenia. 

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego – postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego oferuje Państwu pomoc prawną w zakresie sporządzania wezwań do zapłaty, a następnie pozwów o wydanie nakazu zapłaty. Radca Prawny Kamil Filipski reprezentuje swoich Klientów przed sądem, a po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty zwraca się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dokonanie zajęcia należności. Zajęcie egzekucyjne może nastąpić na rachunku bankowym, ruchomości czy też nieruchomości dłużnika. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu komorniczym to gwarancja jego sprawności oraz efektywności.