Zwolnienia grupowe

Gdy firma popada w kłopoty finansowe, zwolnienia grupowe mogą stać się koniecznością. Ten trudny krok wymaga spełnienia kilku warunków, o których mówi ustawa o zwolnieniach grupowych. W Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Filipskiego dopilnujemy, aby wszystkie pisma o zwolnienie grupowe składane do organizacji związkowej posiadały niezbędne zapisy i były zgodne z obowiązującym prawem. 

Zwolnienia grupowe

Grupowe zwolnienia najczęściej stają się jedyną opcją pozwalającą utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Ze względu na wymagania, które określa ustawa o zwolnieniach grupowych, warto zasięgnąć porady radcy prawnego, który przygotuje odpowiednie dokumenty. Zadbamy o to, aby zwolnienie grupowe odbyło się sprawnie, bez straty dla przedsiębiorstwa oraz pracowników. Przejmiemy negocjacje z organizacją związkową i opracujemy korzystne warunki dla każdej ze stron. 

Aby grupowe zwolnienia przebiegły bezproblemowo oraz w określonym terminie, niezbędna jest pomoc doświadczonego radcy prawnego. Przygotowanie pism i wniosków zawierających niezbędne informacje (jak np. kryteria doboru pracowników podlegających zwolnieniu) stanowi kluczowy aspekt dla prawidłowego przebiegu tego procesu. Radca prawny pomoże w precyzyjnym sformułowaniu wszystkich ustaleń. 

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

Równie istotna jest odprawa przy zwolnieniach grupowych, która przysługuje pracownikom. W tej kwestii także przyda się pomoc doświadczonej kancelarii w ustaleniu wysokości wynagrodzenia. Z pomocą radcy prawnego dobrze przygotują się Państwo na zwolnienia grupowe.

Odprawa to nic innego, jak wynagrodzenie finansowe mające ułatwić czas poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wysokość odprawy zależy od wynagrodzenia pracownika i jego stażu pracy. Zgodnie z ustawą, może osiągnąć kwotę wypłaty za jeden miesiąc, dwa lub trzy. Niezależnie od tego, czy pracodawca decyduje się na zwolnienia indywidualne czy też zwolnienia grupowe odprawa i obowiązek jej wypłacenia obowiązują w obu przypadkach. Wraz z pomocą Kancelarii Kamila Filipskiego warunki odprawy zostaną ustalone z korzyścią dla obu stron.