Sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym

Opiniowanie umów

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego, w ramach specjalizacji w prawie handlowym i gospodarczym, oferuje klientom opiniowanie umów, takich jak: umowy krótkoterminowe lub długoterminowe, ramowe, menedżerskie, agencyjne, o współpracy, o zakazie konkurencji, adhezyjne, ubezpieczeniowe, a także wszelkiego rodzaju inne umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony specjalista dokładnie przejrzy dokumenty oraz podpowie, czy będą one maksymalnie chronić interesy obu stron. Doradza klientom nie tylko na etapie przygotowania dokumentów, ale też w zakresie istniejących umów i ich alternatyw, gdy pojawi się konieczność przedłużenia, rozwiązania lub udowodnienia naruszenia zapisanych reguł.

Umowy gospodarcze a maksymalne zabezpieczenie interesów

Odpowiednio przygotowana umowa gospodarcza zapewnia maksymalną ochronę wszelkich interesów firmy oraz znacznie ułatwia dochodzenie swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Przygotowanie dokumentu, który zwraca uwagę na wszystkie, nawet z pozoru nieistotne detale, jest zadaniem trudnym. Wielu przedsiębiorców korzysta z gotowych wzorców umów, w których znaleźć można mnóstwo nieprecyzyjnych lub bardzo niekorzystnych zapisów, co w kryzysowej sytuacji może np. znacznie odbić się na kondycji finansowej firmy. Dlatego też sporządzanie i opiniowanie umów warto zlecić doświadczonej kancelarii.

Umowy w obrocie gospodarczym a obrót konsumencki

Biorąc pod uwagę zapisy polskiego prawa handlowego, umowy gospodarcze możemy podzielić na umowy dwustronnie gospodarcze, które są stosowane w obrocie gospodarczym oraz umowy jednostronnie gospodarcze, które łączą się z takim pojęciem, jak obrót konsumencki. Pierwszy rodzaj dokumentów dotyczy umów zawieranych pomiędzy dwoma (lub więcej) przedsiębiorstwami, natomiast drugi określa umowy, które łączą interesy firmy i klienta indywidualnego. W Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Filipskiego w kompleksowy sposób zaopiniowana może zostać każda umowa gospodarcza, bez względu na to, czy dotyczy wyłącznie spraw przedsiębiorstw, czy określa prawa oraz obowiązki firmy i konsumenta.