Reprezentacja w sprawach o uchylenie uchwal

Działalność spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych opiera się na jasno określonych przepisach. Najważniejsze decyzje podejmuje się podczas corocznych zebrań. W trakcie takich zgromadzeń przyjmuje się uchwały dotyczące m.in. zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych, remontów, powołania członków rady nadzorczej, a także kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Warto wiedzieć, że można się od nich odwołać na drodze sądowej. Reprezentacja w sprawach o uchylenie uchwał wymaga rozległej wiedzy merytorycznej, dlatego najlepiej uzyskać wsparcie doświadczanego radcy prawnego.