Stwierdzenie nabycia spadku

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o stwierdzeniu nabycia spadku przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

Kto stwierdza nabycie spadku oraz jakie są tego skutki?

 

Stwierdzenia nabycia spadku dokonuje sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie spadku. Skutkiem stwierdzenia nabycia jest domniemanie, że osoba wskazana w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku jest spadkobiercą oraz domniemanie co do udziału jaki jej w spadku przysługuje.

 

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Krąg osób uprawnionych został uregulowany bardzo szeroko zazwyczaj jako osoby uprawnione wymienia się spadkobierców ustawowych i testamentowych, ich spadkobierców, zapisobiorców zwykłych i windykacyjnych, osoby uprawnione do zachowku, nabywców spadku lub udziału spadkowego, wierzycieli spadkodawcy, wierzycieli spadkobiercy i zapisobiorcy, współwłaścicieli nieruchomości w przypadku śmierci jednego z nich.

 

Czy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można zmienić?

 

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać zmienione w każdym czasie o ile pojawią się okoliczności nieznane w momencie orzekania. Osoba która brała udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku może powołać się na takie okoliczności jedynie jeśli w trakcie wcześniejszego postępowania nie miał możliwości ich powołać a wniosek o zmianę składa w terminie roku od uzyskania takiej możliwości.

 

Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6  miesięcy od otwarcia spadku, chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. W praktyce wniosek ten można złożyć przed upływem 6 miesięcy a oświadczenia spadkodawców zostaną odebrane na rozprawie.

 

Ile kosztuje złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Opłata sądowa od wniosku wynosi co do zasady 50 zł.