Sporządzenie i opiniowanie projektów uchwal

Sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał dla wspólnot mieszkaniowych

Wszelkie ważne decyzje w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych podejmowane są za pomocą uchwał. Dobry projekt uchwały decyduje o tym, czy dokument będzie zgodny z prawem. Podejmuję się opiniowania istniejących oraz sporządzania nowych projektów uchwał dla wspólnot mieszkaniowych. Dzięki usługom radcy prawnego każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa szybko podejmie decyzje w sprawach ustanowienia funduszu remontowego czy przyjęcia rocznego planu gospodarczego.