Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze gwarancją prawidłowego funkcjonowania rodziny

Prawo rodzinne to szczególna gałąź prawa, ponieważ reguluje codzienne funkcjonowanie najważniejszej, a zarazem podstawowej grupy społecznej, na której opiera się całe społeczeństwo – rodziny. Kodeks rodzinny określa zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe stosunki prawne członków rodziny, wskazuje obowiązki i prawa małżonków oraz dzieci, określa zakres władzy rodzicielskiej, a także precyzuje, jakie są warunki pieczy zastępczej oraz przysposobienia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze definiuje ponadto, jakie są przesłanki zawarcia małżeństwa, a także jego unieważnienia czy zakończenia. Dodatkowo Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje małżeńskie ustroje majątkowe – określa co należy do majątku osobistego każdego z małżonków, a co wchodzi w skład ich majątku wspólnego – w zależności od zawartej między nimi małżeńskiej umowy majątkowej. Sprawy rodzinne to ponadto przypadki dotyczące obowiązków alimentacyjnych – ich określenia, egzekucji, a także ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Kodeks rodzinny rozstrzyga też kwestie prawne związane z takimi instytucjami prawnymi jak kuratela oraz opieka.

Radca prawny lub adwokat od spraw rodzinnych – profesjonalna obsługa prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jego analiza oraz problematyka prawna, wymaga od pełnomocnika wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia. Sprawy rodzinne – ze względu na swoją specyficzną naturę – często charakteryzują się silnym natężeniem emocjonalnym, więc warto zadbać o profesjonalne wsparcie na sali sądowej. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz od lat pomaga swoim Klientom mieszkającym w kraju, jak i za granicą.

Radca Prawny Kamil Filipski reprezentuje swoich Klientów na sali sądowej, sporządza pozwy cywilne, oświadczenia, środki zaskarżenia oraz składa wnioski dowodowe. Jeśli szukają Państwo profesjonalnego pełnomocnika, którym będzie radca prawny lub adwokat od spraw rodzinnych – zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Filipskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu otrzymają Państwo propozycję najlepszego rozwiązania zaistniałej sytuacji prawnej.