Dziedziczenie gospodarstw rolnych

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

DZIEDZICZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Jakie warunki należy spełnić aby odziedziczyć gospodarstwo rolne?

 

Aby odziedziczyć gospodarstwo rolne należy w chwili otwarcia spadku spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: stale pracować bezpośrednio przy produkcji rolnej, mieć przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, być małoletnim bądź też pobierać naukę zawodu lub uczęszczać do szkód, być trwale niezdolnym do pracy.

 

Czy wnuki mogą odziedziczyć gospodarstwo z pominięciem rodziców?

 

Tak, ale tylko w sytuacji, gdy rodzice nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków, a wnuki stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej bądź mają stosowne do tego przygotowanie zawodowe.

 

Co w sytuacji, gdy ani dzieci ani wnuki nie spełniają warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego?

 

W takiej sytuacji gospodarstwo odziedziczy rodzeństwo spadkodawcy lub jego dzieci o ile pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej lub mają do tego stosowne przygotowanie zawodowe.

 

Co jeśli również rodzeństwo i jego dzieci nie mogą odziedziczyć gospodarstwa rolnego?

 

Jeśli nie ma osób spełniających wyżej wskazane warunki (lub są to osoby wyłącznie trwale niezdolne do pracy), to gospodarstwo rolne będzie podlegało dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

 

Więcej o ogólnych zasadach dziedziczenia ustawowego możesz przeczytać tutaj.