Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa Olsztyn – profesjonalna obsługa prawna

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są instytucjami, których działalność bazuje na ściśle określonych prawem przepisach. Brak ich znajomości, a co za tym idzie realne ryzyko ich złamania, nierzadko wiąże się z poważnymi oraz kosztownymi konsekwencjami. W związku z tym zarządca nieruchomości odpowiedzialny również za obsługę prawną takich podmiotów powinien dysponować rzetelną wiedzą prawną w opisanej materii lub korzystać z pomocy wykwalifikowanego radcy prawnego.

Jeśli chodzi o zarządzanie nieruchomościami Olsztyn jest miastem, na którego terenie Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego działa od wielu lat. Dzięki temu jestem w stanie zaoferować spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz kompleksową obsługę prawną, które pozwalają na trafną ocenę konsekwencji mogących wynikać z często bardzo złożonych i wielowątkowych stanów faktycznych. Jednocześnie moje działania owocują również zachowaniem kontroli nad właściwym prowadzeniem spraw instytucji, a przy tym nierzadko przekładają się też na bardziej efektywne zarządzanie nieruchomościami.

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami Olsztyn oraz okolice

Jako dysponujący wieloletnim doświadczeniem zarządca nieruchomości proponuję Państwu obsługę w bardzo szerokim zakresie. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć z mojej strony na wsparcie m.in. w ramach:

  • windykowania dłużników,
  • pozwów o sprzedaż lokalu zadłużonego,
  • prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
  • opracowywania projektów uchwał oraz ich opiniowania,
  • reprezentowania przed organami państwowymi w sprawach o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał,
  • obsługi zgromadzeń walnych, zebrań ogółu właścicieli wspólnot i spółdzielni, a także obsługi w zakresie wszelkich codziennych spraw, z którymi wiąże się zarządzanie nieruchomościami przez instytucje tego rodzaju.

Bez względu na to, czy moim docelowym Klientem ma być wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa Olsztyn i jego okolice stanowią obszar, w którego obrębie pozostaję do Państwa pełnej dyspozycji. Serdecznie zapraszam do współpracy.