Zrzeczenie się spadku

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o zrzeczeniu się spadku przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

 

Kto może zrzec się dziedziczenia?

 

Dziedziczenia może zrzec się jedynie spadkobierca ustawowy.

 

W jaki sposób zrzec się dziedziczenia?

 

Dziedziczenia można zrzec się jedynie poprzez zawarcie przed notariuszem umowy między spadkobiercą ustawowym a spadkodawca.

 

Jakie są skutki zrzeczenia się dziedziczenia?

 

Zrzekający się (oraz jego zstępni o ile z umowy nie wynika inaczej) traktowani są tak jakby nie dożyli otwarcia spadku (a więc zmarli przed spadkodawcą).

 

Czy można uchylić się od zawartej umowy zrzeczenia się dziedziczenia?

 

Uchylenie od skutków takiej umowy możliwe jest jedynie poprzez zawarcie (w formie aktu notarialnego) nowej umowy, w której strony uchylą zapisy umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Niemożliwe jest jednostronne rozwiązanie takiej umowy.