Dział majątku spadkowego

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o dziale spadku, przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

DZIAŁ SPADKU

 

Czy współspadkobierca może sprzedać swój udział w spadku?

 

Spadkobierca może sprzedać swój udział w spadku jedynie za zgodą pozostałych spadkobierców. Jeśli sprzeda udział bez takiej zgody, to rozporządzenie takie będzie bezskuteczne w zakresie w jakim naruszałoby uprawnienia pozostałych spadkobierców na podstawie przepisów o dziale spadku.

 

W jakim trybie można przeprowadzić dział spadku?

 

Dział spadku może zostać przeprowadzony na podstawie umowy między spadkobiercami (jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość to obligatoryjnie zawieranej w formie aktu notarialnego), bądź też na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców, w drodze postępowania sądowego.

 

W jaki sposób można dokonać działu spadku?

 

Dział spadku może być dokonany poprzez przyznanie poszczególnych rzeczy poszczególnym spadkobiercom z obowiązkiem ewentualnych spłat lub dopłat, jak również poprzez sprzedaż majątku wchodzącego w skład spadku i podział w ten sposób uzyskanej kwoty.

 

Scheda spadkowa a dział spadku

 

Przy dziale spadku należy pamiętać również o przepisach dotyczących zaliczenia schedy spadkowej. Szerzej na temat schedy spadkowej możesz przeczytać tutaj.

 

Czy roszczenie o dział spadku ulega przedawnieniu?

 

Roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

 

Jaki jest koszt sądowego działu spadku?

 

Oplata sadowa wynosi odpowiednio 1000 zł - w przypadku wniosku niezawierającego zgodnego żądania - oraz 300 zł w przypadku zgodnego żądania stron. Do tego należy doliczyć oczywiście koszty związane wyceną przedmiotów spadkowych przez biegłych sądowych np. wyceną nieruchomości.