Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze

W ramach działalności Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Filipskiego zajmuję się szeroko rozumianym wsparciem prawnym ludzi, którzy utracili przychód pracownika. Pomagam w sytuacjach, gdy uprawnienia osób zatrudnionych nie są respektowane przez ich pracodawców, jak również uzyskuję nieprzyznane a należne świadczenia pracownicze.

Należne wynagrodzenie kodeks pracy

Oferuję kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy oraz reprezentację Klientów w sytuacjach, gdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia i decyduje się wstąpić na drogę sądową. Udzielam porad prawnych oraz występuję w charakterze pełnomocnika w sporach dotyczących ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy czy sporach z ZUS związanych z wypłatą emerytur i rent (w tym odwołań od decyzji organów rentowych).

Pomagam otrzymać wynagrodzenie za pracę, godziny nadliczbowe (nadgodziny) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Posiadam duże doświadczenie m.in. w prowadzeniu spraw o wypłatę nagrody jubileuszowej czy odprawy.

Kodeks pracy wynagrodzenie i odszkodowania

Zapraszam do kontaktu osoby, które straciły przychód pracownika, otrzymując niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy bądź doświadczyły mobbingu, molestowania albo dyskryminacji. Służę wiedzą przy odszkodowaniach z tytułu chorób zawodowych. Pomagam otrzymać wynagrodzenie pracownika za wykonane obowiązki. Moje kwalifikacje pozwalają mi także zdobywać dla Klientów inne świadczenia pracownicze.

Zachęcam do umówienia się na konsultację osoby, które utraciły prawo do wynagrodzenia z powodu zwolnienia indywidualnego, grupowego czy dyscyplinarnego. Zapewniam opiekę prawną bezpodstawnie zwolnionym, chcącym otrzymać należne wynagrodzenie pracownika.

Utracone wynagrodzenie kodeks pracy

W codziennej pracy odzyskuję zaległe (nienaliczone) wynagrodzenie za pracę, wspierając Klientów przy przechodzeniu przez procesy sądowe. Kompletuję dokumentację, przygotowuję pozwy, występuję w sądzie jako pełnomocnik powodów oraz egzekwuję wyroki.

Klienci kancelarii mogą liczyć na kompleksowe wsparcie we wszystkich zagadnieniach, które obejmuje kodeks pracy wynagrodzenie, odszkodowania, świadectwa pracy, kary porządkowe, zakaz konkurencji – kompetencje i staż umożliwiają mi profesjonalne poradnictwo oraz reprezentację w sporach.