Prawo pracy Olsztyn

Prawo pracy Olsztyn

prawo pracy olsztyn Gałęzią prawa regulującą wzajemne relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest prawo pracy. Olsztyn to miasto, na terenie którego świadczy swoje usługi radca prawny, Kamil Filipski. Do zadań radcy prawnego należy reprezentowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców w sprawach o:

 

 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
 • zwolnienia dyscyplinarne,
 • zwolnienia indywidualne,
 • zwolnienia grupowe,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • zakaz konkurencji,
 • spory z ZUS związane z wypłatą rent i emerytur,
 • mobbing,
 • dyskryminacja,
 • molestowanie,

Prawo pracy

Do szczególnych zainteresowań radcy prawnego Kamila Filipskiego należą sprawy dotyczące dyskryminacji, molestowania oraz mobbingu – takich zachowań stanowczo zabrania zarówno etyka, jak i prawo pracy. Olsztyn to miasto, w którym siedzibę ma Kancelaria radcy prawnego, prowadzącego blog dotyczącego dyskryminacji, molestowania i mobbingu w pracy, który znaleźć można pod adresem: http://mobbing-dyskryminacja-molestowanie.pl/. Z bloga dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat tych zagadnień, a także zapoznają się ze skutkami prawnymi, jakie mogą zostać wyciągnięte z tego typu postępowania. 

 

Zaangażowanie obu stron i obdarzenie radcy pełnym zaufaniem wpływa na pomyślne rozwiązanie sprawy przez prawnika lub radcę prawnego, zajmującego się specyficzną dziedziną, jaką jest prawo pracy. Olsztyn to miasto, do którego przyjeżdża coraz więcej osób w poszukiwaniu pracy. Niestety dość często zdarza się, że trafiają one na nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystują ich nieobycie ze stolicą. Radca prawny lub prawnik, któremu nieobce jest prawo pracy, zobowiązany jest do pomocy osobom zgłaszającym się z wyżej wymienionymi sprawami, zgodnie z etyką zawodową. Radca prawny Kamil Filipski walczy o to, by Olsztyn stał się miastem bezpiecznym dla pracowników, niezależnie od ich pochodzenia oraz statusu społecznego.

 

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentacji pracowniczej, takiej jak m.in. umowy o pracę i regulaminy pracy. Ponadto, radca prawny reprezentuje pracowników lub pracodawców w sądzie w sprawach z zakresu prawa pracy oraz zajmuje się negocjowaniem warunków pracy z pracodawcą w imieniu pracowników. Należy pamiętać, że pomocy prawnej mogą szukać obie strony, które obowiązuje prawo pracy. Olsztyn, przy ulicy Kętrzyńskiego 1B lok. 3, 10-506 Olsztyn, gdzie radca prawny Kamil Filipski świadczy swoje usługi. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta po wcześniejszym ustaleniu terminu.