Obsługa prawna zebrań ogółu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych

Zebrania wspólnot mieszkaniowych powinny odbywać się przynajmniej raz do roku – tak wynika z Ustawy o własności lokali (art. 30 ust. 1). W trakcie zgromadzeń podejmuje się istotne decyzje dotyczące m.in. przyjęcia planu gospodarczego, czy ustalenia wysokości opłat pokrywających koszty administracji. Spotkania są również okazją do udzielenia absolutorium członkom zarządu. Warto pamiętać, że wszelkie uchybienia formalne stanowią podstawę do uchylenia lub stwierdzenia nieważności przyjętych uchwał. Stąd też tak ważna jest profesjonalna obsługa prawna Zebrań Ogółu Właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych.