Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe - prawo spółdzielcze

 

W świetle prawa polskiego wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają osobowości prawnej, a jedynie zdolność prawną. To znaczy, że mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, a także dochodzić swoich spraw przed wymiarem sprawiedliwości. Właściwe zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wymaga znajomości przepisów prawa, aby czynności administracyjne czy inwestycyjne przebiegały sprawnie.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Kamila Filipskiego wchodzi szereg działań, które obejmuje prawo spółdzielcze. Zapewniam pomoc prawną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym w ramach ich codziennej działalności, a także spraw problematycznych. Zajmuję się obsługą prawną zebrań ogółu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych oraz walnych zgromadzeń członków spółdzielni.

Służę Klientom wsparciem we wszystkich kwestiach, których dotyczy ustawa o własności lokali. Między innymi, prowadzę postępowania egzekucyjne i windykację należności oraz sporządzam pozwy o sprzedaż zadłużonego lokalu.

Doświadczenie i wiedza z szerokiej dziedziny, jaką jest prawo spółdzielcze, pozwalają mi być godnym reprezentantem Klienta. W jego imieniu wykonuję działania w sprawach o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał. W kręgu moich zadań znajduje się również sporządzanie oraz opiniowanie projektów uchwał. Gwarantuje kompleksowe podejście do każdej powierzonej mi sprawy zgłoszonej przez wspólnoty mieszkaniowe.

Jeżeli ustawa o własności lokali budzi Państwa niepewność, oferuję profesjonalne konsultacje. Na spotkaniu wyjaśnię wszelkie wątpliwości, a w razie potrzeby podejmę odpowiednie kroki prawne jako Państwa pełnomocnik.