Egzekucja alimentów w kraju i zagranicą

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o egzekucji alimentów w kraju i zagranicą przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

EGZEKUCJA ALIMENTÓW W KRAJU

 

Co jest podstawą wszczęcia egzekucji?

 

Podstawą wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy, a więc prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności.

 

Do kogo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji zasądzonych alimentów?

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji można, wedle wyboru, złożyć do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub wierzyciela, jeśli natomiast dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności to wniosek taki można złożyć również bezpośrednio do dyrektora zakładu karnego.

 

Jak ustalić majątek dłużnika alimentacyjnego?

 

Zgodnie z prawem komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji przeprowadzi stosowne dochodzenie z urzędu. Jeśli w ten sposób komornik nie zdoła ustalić miejsca zamieszkania i pracy dłużnika, to będzie zobowiązany wystąpić do policji z wnioskiem o ich ustalenie.

 

Kiedy można wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

 

Jeśli zaległość dłużnika alimentacyjnego przekracza okres 6 miesięcy, komornik z urzędu złoży wniosek o wpis do tego rejestru. Wpis jest wolny od opłat.

 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW ZAGRANICĄ

 

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

 

Wniosek składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

 

Co gdy nie znam dokładnego miejsca zamieszkania dłużnika za granica?

 

Wówczas można wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć dodatkowy wniosek o przeprowadzenie poszukiwań dłużnika przez kompetentne do tego organy państwa, w którym przebywa.