Zwolnienia indywidualne

Zwolnienia indywidualne to problem, z którym rokrocznie mierzą się przedstawiciele przedsiębiorstw z różnorodnych sektorów. Sytuacje te wiążą się z wieloma trudnościami. W niektórych przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonego radcy prawnego.

Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika

Trudna sytuacja ekonomiczna, brak klientów, utrata ciągłości zleceń, reorganizacja struktur, likwidacja firmy bądź ogłoszenie jej upadłości – to powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się na zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika. Zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 r. (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.) zwolnienia indywidualne przeprowadza się wówczas w trybie grupowym (dotyczy to firm zatrudniających minimum 20 osób). Przepisy jasno definiują kwestie związane z regulacjami w zakresie wypowiadania umów pracowniczych. Takie zwolnienie indywidualne bywa dotkliwe dla osób podlegających szczególnej ochronie, ponieważ znosi zakaz ogólnej zasady związanej z wyłączeniem dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy.

Kiedy przysługuje odprawa przy zwolnieniu indywidualnym?

Ustawa z 2003 r. dokładnie precyzuje wytyczne, na podstawie których wypłacana jest odprawa przy zwolnieniu indywidualnym. Kwestie te  zależą w głównej mierze od osiągniętego stażu i przedstawiają się następująco:

 

  •  jeśli zatrudnienie trwało mniej niż 2 lata, pracownik otrzymuje jednomiesięczne wynagrodzenie,
  •  jeżeli zwolnienie indywidualne dotyczy osoby, która przepracowała w firmie od 2 do 8 lat, może ona liczyć na wynagrodzenia za okres 2 miesięcy,
  •  kiedy pracownik był zatrudniony w danej organizacji dłużej niż 8 lat, przysługuje mu trzymiesięczna wypłata.

 

Zwolnienia indywidualnez przyczyn niedotyczących pracownika a brak odprawy

W sytuacji, gdy można wykazać, że podwładny popełnił błąd (np. naruszył dobre imię firmy), wówczas nie obowiązują ogólne zasady zawarte w ustawie marca 2003 r. W tym wyjątkowym przypadku zwolnienia indywidualne odbywają się bez odprawy, nawet jeśli dochodzi do przekształcenia lub upadłości firmy.