Zapis zwykły

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o zapisie zwykłym przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

ZAPIS ZWYKŁY

 

Na czym polega zapis zwykły?

 

Jest to zawarte w testamencie rozporządzenie za pomocą którego spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

 

Kiedy mogę żądać wykonania zapisu?

 

Jeśli nic innego nie zapisano w testamencie, to wykonania zapisu zwykłego można żądać niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobiorca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem do chwili wykonania przysługującego mu zapisu przez spadkobiercę.

 

Czy zapis może być ustanowiony z zastrzeżeniem warunku lub terminu?

 

Zapis zwykły, w przeciwieństwie do zapisu windykacyjnego, może być uczyniony z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

 

Kto nie może być zapisobiercą?

 

Zapisobiercą nie może być osoba niegodna, osoba która nie żyje w chwili otwarcia spadku (wyjątek stanowi dziecko poczęte ale jeszcze nie narodzone), osoba prawna, która nie istnieje w chwili otwarcia spadku.

 

Kiedy przedawniają się roszczenia z zapisu?

 

Roszczenia z zapisu przedawniają się z upływem pięciu lat od dnia wymagalności zapisu