Wydziedziczenie

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o wydziedziczeniu przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

WYDZIEDZICZENIE

 

Kogo można wydziedziczyć i jaki ma to skutek?

Wydziedziczenie jest to pozbawienie zstępnych, małżonka lub rodziców uprawnienia do żądania zachowku od spadkobierców testamentowych.

 

Jakie są podstawy wydziedziczenia?

 

Spadkobierca może wydziedziczyć osobę uprawnioną do zachowku jeśli osoba ta wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo obrazy czci, lub też uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jest to zamknięty katalog podstaw, co oznacza, że powołanie się na inną niż wyżej wymienione podstawę spowoduje, że wydziedziczenie będzie bezskuteczne.