Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji jest często spotykanym sporem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, prowadzą często na ścieżkę sądowa. Pracodawca ma obawy, aby pracownik nie wykorzystywał do celów własnej działalności, wiedzy oraz doświadczenia zdobytego podczas wykonywania obowiązków na etacie. Często wiedza taka jest wykorzystywana do stwarzania, niewidocznej dla pracodawcy, konkurencji. Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej stanowi właśnie takie zabezpieczanie. Warto zaznaczyć, że zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, jest obowiązkiem pracownika, zawartym w art. 100 § 2 pkt. 4 kodeksu pracy.