Prawo handlowe i gospodarcze

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki handlowe – doradztwo prawne

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem decyzji związanych z nawiązywaniem współpracy z kontrahentami, dokonywaniem transakcji czy zatrudnianiem pracowników. Trudnością dla polskiego przedsiębiorcy jest zarówno skomplikowana konstrukcja polskich norm prawnych, jak i konieczność sięgania do różnych aktów prawnych normujących prawo gospodarcze i handlowe. Zmieniające się regulacje prawne, wątpliwości interpretacyjne norm prawnych, a także liczne wyjątki od ogólnych zasad sprawiają, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z doradztwa prawnego świadczonego przez profesjonalnych pełnomocników.

Kancelaria radcy prawnego Kamila Filipskiego – obsługa prawna przedsiębiorstw

Radca prawny Kamil Filipski oferuje obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikom spółki cywilnej, a także członkom zarządu oraz wspólnikom spółki prawa handlowego. Zakres usług obejmuje konstruowanie i negocjowanie kontraktów, obsługę transakcji oraz windykację należności. Radca prawny Kamil Filipski reprezentuje swoich Klientów na sali sądowej, a także przed organami podatkowymi czy organami ścigania. Otrzymają Państwo pomoc prawną podczas procedury uzyskiwania potrzebnych koncesji, zezwoleń czy licencji. Dzięki współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Kamila Filipskiego przygotowane zostaną dla Państwa projekty uchwał, statutów, regulaminów, umów, a także innej niezbędnej dokumentacji, takiej jak umowy handlowe, porozumienia i oświadczenia.

Prawo działalności gospodarczej – specjalizacja radcy prawnego Kamila Filipskiego

Stała współpraca z radcą prawnym Kamilem Filipskim zagwarantuje Państwu wypełnienie określonych w takich ustawach jak kodeks spółek handlowych czy prawo przedsiębiorców obowiązków, realizację przewidzianych prawem uprawnień czy korzystanie z dotacji oraz ulg. Doradztwo prawne zapewni spełnienie oczekiwań zarówno ustawodawcy, jak i nieustannie zmieniającego się rynku. Profesjonalna pomoc prawna to codzienne wsparcie Państwa działalności obejmująca publiczne prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy prawo cywilne. To również doradztwo w zakresie rachunkowości, księgowości czy zamówień publicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu radcy prawnego Kamila Filipskiego mają Państwo gwarancję najwyższej jakości usług dostosowanych zarówno do potrzeb, jak i charakteru Państwa działalności gospodarczej.