Spory z zus zwiazane z wyplata rent i emerytur

Podczas ogłaszania decyzji w takich sprawach jak renty czy emerytury ogłaszane przez ZUS, często dochodzi do sytuacji, z którymi ciężko się z nimi zgodzić. Odwołując się od decyzji ZUS-u, czy kwestionując negatywne decyzje przyznania świadczenia lub ich wysokości, należy zwrócić szczególną uwagę, na kilka kluczowych kwestii jak np., w jakim trybie się odwołać. Ogromne doświadczenie oraz znajomość prawa w tego typu kwestiach, pozwoliło pomóc wielu naszym klientom sformułować skuteczne odwołania od decyzji ZUS-u w takich sprawach jak renty czy emerytury. Dokonujemy również skutecznej analizy decyzji ZUS-u w celu obrony praw klienta oraz zaskarżenia w wyniku krzywdzącej decyzji.