Zapis windykacyjny

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o zapisie windykacyjnym  przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

ZAPIS WINDYKACYJNY

 

Czy różni się zapis windykacyjny od zapisu zwykłego?

 

Zapis windykacyjny może być zawarty jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. W przeciwieństwie do zapisu zwykłego w przypadku zapisu windykacyjnego zapisobiorca z momentem otwarcia spadku staje się od razem właścicielem przedmiotu zapisu. Nie ma więc już potrzeby przenoszenia własności ze spadkobiercy na zapisobiorcę odrębną czynnością prawną.

 

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?

 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości, a więc konkretna rzecz możliwa do precyzyjnego opisania za pomocą cech ją indywidualizujących, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne lub ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności.

 

Kiedy zapis windykacyjny będzie bezskuteczny?

 

Zapis windykacyjny będzie bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.

 

Czy można ustanowić zapis windykacyjny z zastrzeżeniem warunku lub terminu?

 

Nie można ustanowić zapisu windykacyjnego z zastrzeżeniem warunku i terminu. Takie zastrzeżenie będzie traktowane jako nieistniejące. Jeżeli jednak z okoliczności będzie wynikać, że bez takiego zastrzeżenia zapis windykacyjny nie został by ustanowiony, to cały zapis staje się nieważny, a więc nie doprowadzi do przeniesienia własności.