Pozwy o sprzedaż zadłużonego lokalu

Uciążliwy lokator we wspólnocie mieszkaniowej to osoba, która zakłóca porządek w bloku, nie opłaca lokum lub lekceważy sądowny zakaz upierdliwych zachowań. W zakres moich usług wchodzi wsparcie prawne dla członków wspólnoty borykających się z kłopotliwym współmieszkańcem. W sytuacji rażącego łamania zasad współżycia bądź zalegania z płatnościami uciążliwy lokator we wspólnocie mieszkaniowej może zostać poddany eksmisji, a jego mieszkanie – licytacji. Przymusowa sprzedaż powinna mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy inne opcje nie przyniosły rezultatów. To ostateczność, egzekwowana na mocy ustawy o własności lokali.