Zwolnienia dyscyplinarne

Czym jest wypowiedzenie dyscyplinarne?

Dyscyplinarka to potoczne określenie na zakończenie stosunku pracy, następujące bez wypowiedzenia i z winy pracownika. Może ono dotyczyć każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, nawet jeśli należy on do grupy objętej specjalną ochroną. Dyscyplinarne zwolnienie z pracy może otrzymać także pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim.

Kiedy możliwe jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

Art. 52 Kodeksu pracy podaje warunki, jakie uprawniają pracodawcę do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Pierwszym z nich jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, m.in. nieusprawiedliwione niestawianie się w pracy, przyjście do pracy w stanie po spożyciu alkoholu czy przywłaszczenie sobie mienia pracodawcy. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić także, jeśli popełni on przestępstwo w trakcie obowiązywania umowy o pracę, a wykonywany zawód wymaga niekaralności. Jeżeli pracownik z własnej winy straci uprawnienia niezbędne do wykonywania swojej pracy (np. wykonuje zawód kierowcy, a zostanie mu odebrane prawo jazdy na prowadzenie w stanie nietrzeźwości), również należy mu się wypowiedzenie dyscyplinarne.

Jakie są konsekwencje dyscyplinarnego zwolnienia z pracy?

Należy pamiętać, że adnotacja na temat dyscyplinarnego zwolnienia z pracy na zawsze pozostaje w aktach pracowniczych i w świadectwie pracy. Zapis taki może negatywnie wpływać na efektywność poszukiwania nowej pracy. Zwolnienia dyscyplinarne mają też swoje skutki, jeśli chodzi o otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli osoba rejestrująca się w UP otrzymała dyscyplinarkę do pół roku wcześniej, prawo do zasiłku nabędzie dopiero po 180 dniach od rejestracji.

Zwolnienie dyscyplinarne – pomoc prawna

Jeśli pracownik uważa, że niesłusznie otrzymał dyscyplinarne zwolnienie, ma prawo w ciągu 21 dni złożyć odwołanie do sądu. W swoim piśmie musi on zgłosić żądania wobec pracodawcy, np. przyznanie odszkodowania lub przywrócenie do pracy. Wypowiedzenie pozostaje w mocy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pracy. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego, specjalizująca się m.in. w prawie pracy, pomaga zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w dochodzeniu swoich praw przed sądem.