Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kary porządkowe i świadectwa pracy, zakaz konkurencji, spory z ZUS związane z wypłatą rent i emerytur