Prawo handlowe i gospodarcze - szczegóły oferty

Na koniec 2018 r. zadłużenie polskich firm sięgnęło 29,57 mld zł. To wzrost o 17,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 r. najbardziej zadłużyły się branża handlowa, przetwórstwo przemysłowe oraz branża budowlana. Jesteś przedsiębiorcą i nie otrzymałeś wynagrodzenia za swoje usługi lub dostarczony towar? Dłużnik ukrył, zniszczył lub zbył majątek? Otrzymałeś pozew o zapłatę? Uważasz, że roszczenie jest niezależne lub należne w mniejszej wysokości?W każdej z tych sytuacji, jak również w wielu innych, pomoże Ci Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego.

 

DLA WIERZYCIELA

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego świadczy kompleksowe usługi windykacyjne zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów począwszy od sporządzenia i wysłania wezwania do zapłaty, złożenia wniosku o zabezpieczenia roszczenia przez sporządzenia pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym, nakazowym lub uproszczonym, reprezentowanie podczas postępowania sądowego, aż do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Profesjonalna pomoc Radcy Prawnego w sporządzeniu pozwu o zapłatę gwarantuje sprawność postępowania, minimalizuje ryzyko błędów oraz znacząco zwiększa szanse na skuteczną windykację należności.

 

Celem maksymalizacji szans na skuteczną windykację należności Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego reprezentuje Klientów zarówno w sprawach cywilnych o zapłatę w sprawach karnych związanych z uchylaniem się dłużników od zapłaty poprzez ukrywanie, zbywanie lub niszczenie majątku, który pozwoliłby na przeprowadzenie skutecznej windykacji jak i w sprawach zmierzających do odzyskania majątku dłużnika przeniesionego na osoby trzecie np. członków rodziny.

 

Przed wniesieniem pozwu o zapłatę Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego pomaga przygotować komplet dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia sprawy o zapłatę, pomaga w wyborze najlepszego sposobu zabezpieczenia roszczeń oraz sporządza stosowny wniosek, co umożliwia zabezpieczenie zapłaty jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego wyroku czy nakazu zapłaty.

 

DLA DŁUŻNIKA

Otrzymałeś pozew o zapłatę? Uważasz, że roszczenie jest niezależne lub należne w mniejszej wysokości? W każdej z tych sytuacji pomoże Ci Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego świadczy kompleksowe usługi dla osób pozwanych w sprawach o zapłatę, począwszy od sporządzenia odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, aż na postępowaniu odwoławczym kończąc. Pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Kamila Filipskiego w sprawie o zapłatę gwarantuje zabezpieczenie interesów pozwanego oraz maksymalizuje szansę na uniknięcie obowiązku zapłaty nienależnego świadczenia.